نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویای آندلس(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 16:30 | مدت: 15 دقیقه

بررسی نظر موافقان و مخالفان سند 2030- تمركز روی قاعده حقوقی تحفظ\r\n
دكتر سحرخیز(معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو