نسخه آرشیو پخش آرشیو

وادی عشق(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 8 تیر 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 2 ساعت

دوری از پرخاش و عصبانیت از ویژگی های انسان مومن
با حضور حجت الاسلام ساجدی(كارشناس مذهبی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو