نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبرانه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از سوغاتیهای استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو