نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 8 اردیبهشت 1397 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

خرید تضمینی گندم- ویژه حضرت علی اكبر- رشد 70 درصدی ماست بندی لبنیات سنتی- شكایت كتابفروشان راسته انقلاب از دست فروشان
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر اسماعیل اسفندیاری پور(مجری طرح گندم وزارت جهاد)، محمد شفیع ملك زاده(رئیس انجمن صنفی كشاورزان)، حجت السلام هاشم فروزش(كارشناس مذهبی)، علی رجبی(رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی)، محمد اسماعیل قاسمی(نماینده بازرسی اصناف تهران)، محمود آموزگار(رئیس اتحادیه ناشران و كتابفروشان استان تهران) و دكتر محمد جواد حق شناس(رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو