نسخه آرشیو پخش آرشیو

گل گشت آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

آشنایی با تفرجگاه های استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو