نسخه آرشیو پخش آرشیو

آیینه داران بصیرت آرشیو برنامه ای

جمعه 24 فروردین 1397 ساعت: 17:00 | مدت: 51 دقیقه

حضور و نقش بسیج دانشجویی خواهران در شكوفایی فرهنگی، اقتصادی، معنوی، علمی و عملی كشور
با حضور طالبی(تهیه كننده)، امیدی(كارشناس مجری)، خانم دكتر مینو اصلانی(رئیس بسیج جامعه زنان كشور)، دكتر سوسن سالاری(مدرس دانشگاه و عضو بسیج اساتید) و زهرا معافی(معاونت امور خوابگاه های بسیج دانشجویی خواهران تهران بزرگ)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو