نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 فروردین 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

نقش بسیج سازندگی در حمایت از تولید داخلی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، دكتر محمد زهرایی(جانشین سازمان بسیج سازندگی كشور)، خانم دكتر ثریا نجفی(مدیر سازندگی و كار آمدی سازمان بسیج جامعه زنان كل كشور)، ابوذر باقری(دبیر فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری بسیج) و ارتباط تلفنی با احمد اناركی محمدی(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس) و سرهنگ پاسدار جعفر رزمی(رئیس بسیج سازندگی آذربایجان شرقی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو