نسخه آرشیو پخش آرشیو

زائران بهار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی امام زاده ها و بقاع متبركه- استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده) و خانم قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو