نسخه آرشیو پخش آرشیو

برگی از دفتر نوروز آرشیو برنامه ای

جمعه 3 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

آشنایی با سنت های ویژه تحویل سال نو در استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو