نسخه آرشیو پخش آرشیو

یادمان های وطن آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از اماكن تاریخی استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده) و قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو