نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

عزم دولت برای ترمیم كابینه- دومین سالگرد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- درخواست نماینده سازمان بین الملل برای توقف تجهیز تسلیحات عربستان- هفته قوه قضائیه- حضور ظریف در اتاق بازرگانی\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عسگری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با رمضانعلی سبحانی فر(سخنگوی حزب اعتدال و توسعه مجلس)، علیرضا محرابی(كارشناس مسائل بین الملل)، حسن لاسجردی(كارشناس مسائل سیاسی)، عباس ذاقلی(معاون رئیس كل دادگستری استان تهران) و حسین سلاح ورزی(نائب رئیس اتاق ایران)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو