نسخه آرشیو پخش آرشیو

كهن دیار من آرشیو برنامه ای

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از میراث طبیعی و نقاط گردشگری استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده) و قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو