نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

شنبه 16 تیر 1397 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

شگرد جدید گران فروشان موبایل- گرانی سیگار- ویژه روز مالیات
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر محمد علی اسفنانی(رئیس سازمان تعزیرات استان تهران)، ابراهیم درستی(رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل)، صادق شیری(عضو انجمن ملی حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان)، علیرضا رضایی قهرودی(رئیس اتحادیه عطاران و سقط فروشان)، دكتر بهزاد ولی زاده(مسئول دبیر خانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت)، محمد حسینی(عضو كمیسیون برنامه و بوجه) و سعید توتونچی(مدیر كل پژوهش سازمان مالیات كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو