نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

دوشنبه 20 فروردین 1397 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

طرح كاهش دو فوریتی نرخ ارز- روز ملی فناوری هسته ای- طرح های تشویقی سازمان استاندارد برای حمایت از كالای ایرانی- شعار هفته حمایت از كالای ایرانی- روز هنر انقلاب اسلامی
با حضور محمود زاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، محندس اكبر تركان(مشاور رئیس جمهور)، دكتر محمدرضا پور ابراهیمی(رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس)، دكتر محمودرضا آقا میری(عضو هیئت علمی دانشگاه هسته ای)، مهندس نیره پیروزبخت(رئیس سازمان ملی استاندارد)، مهندس مهدی كرباسیان(معاون وزیر صنعت و معدن)، دكتر علیرضا قزوه(شاعر) و دكتر اسماعیل امینی(شاعر و استاد دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو