نسخه آرشیو پخش آرشیو

مناظره آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 مرداد 1397 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت 9 دقیقه

ضرورت ساماندهی كودكان كار
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، سعید نوروزی(كارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی)، خانم بتول رحیمی خوشبخت(كارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی)، خانم مطهره ناظری(وكیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق كودك)، خانم مهیا واحدی(عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی ع)، خانم ثریا شارقی(مدیركل امور بانوان استانداری تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر عباسعلی پوربافرانی(عضو كمیسیون بهداشت مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو