نسخه آرشیو پخش آرشیو

شور و شیرین آرشیو برنامه ای

شنبه 4 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

آشنایی با غذا ها و شیرینی های محلی استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو