نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایران را بگردیم آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 فروردین 1397 ساعت: 12:00 | مدت: 20 دقیقه

جاذبه های گردشگری استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم امیری(تهیه كننده) و خانم كاظمی(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو