نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 9 تیر 1397 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

مراسم دانش‌آموختگی دانشگاه امام حسین (ع) با حضور مقام معظم رهبری- اتحادیه اروپا به بسته حمایتی از ایران رای داد- تكرار سناریوهای گذشته درباره نرخ ارز- ادعای رسانه های غربی درباره تولید سوخت هسته ای در كره شمالی- تمدید تعلیق اقدام علیه ایران از سوی FATF \r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، عبیری(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با سردار علیرضا افشار(رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه)، دكتر علی اكبر فرازی(از دیپلمات های با سابقه كشور)، دكتر هادی قوامی(نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، دكتر موید حسینی صدر(نماینده ادوار مجلس و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه)، دكتر امید گلزاری(كارشناس مسائل بین الملل) و دكتر محمد دهقانی(كارشناس حقوقی و قضایی مجلس)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو