نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت: 18:33 | مدت: 22 دقیقه

بررسی ابعاد و اهداف گزارش حقوق بشری شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی
با حضور ماهر(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، محسن جلیلوند(استاد دانشگاه روابط بین الملل) و مهدی رحمانی(استاد دانشگاه) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر زهره الهیان(رئیس كمیته حقوق بشر مجلس هشتم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو