نسخه آرشیو پخش آرشیو

كوچه باغ آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از معروفترین و زیباترین روستاهای استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو