نسخه آرشیو پخش آرشیو

این گوی و این میدان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از بازی های بومی و محلی استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو