نسخه آرشیو پخش آرشیو

آب را گل نكنیم آرشیو برنامه ای

شنبه 9 تیر 1397 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت 59 دقیقه 59 ثانیه

حریق در جنگل ها و اهمیت حفاظت از جنگل
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، محبی(كارشناس مجری)، دكتر هادی كیادلیری(ریاست انجمن جنگلبانی كشور و عضو هیئت علمی دانشگاه)، دكتر رضا ارجمندی(عضو هیئت مدیره انجمن محیط زیست ایران)، دكتر بهمن افراسیابی(مدیركل حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و منابع طبیعی)، سرهنگ حیدر ابراهیمی(معاون یگان حفاظت از جنگلهای سازمان مراتع منابع طبیعی) و ارتباط تلفنی با دكتر عباس پاپی زاده(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو