نسخه آرشیو پخش آرشیو

نشان افتخار آرشیو برنامه ای

شنبه 11 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

آشنایی با مفاخر و نخبگان علمی استان آذربایجان شرقی
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو