نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

طرح هادی در روستاها- هفته ازدواج آسان- گفتگو با استانداران پیرامون ازدواج آسان- توزیع سبد كالا- جنگ آب
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، هاشمی(كارشناس مجری)، دكتر سیدابوالفضل رضوی(معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری)، خانم دكتر فرشته روح افزا(مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان)، دكتر مجید خدابخش(استاندار آذربایجان شرقی)، دكتر یعقوب رستمی(مدیركل تعاونی های توزیعی وزارت كار)، علیرضا محجوب(عضو كمیسیون اجتماعی مجلس) و دكتر مسعود تجریش(معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو