نسخه آرشیو پخش آرشیو

هاشور آرشیو برنامه ای

دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

برنامه های سازمان بهزیستی كشور در سال 97 در حوزه های پیشگیری، درمان و حمایت از كاهش آسیب اعتیاد
با حضور خانم ولی زاده(تهیه كننده)، حسن زاده(كارشناس مجری)، خانم ماریت قازاریان(رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی كشور)، خانم سعیده مددی(كارشناس درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور)، دكتر كامبیز محضری(كارشناس مسئول كاهش آسیب دفتر اعتیاد سازمان بهزیستی كشور) و ارتباط تلفنی با دكتر بشیر خالقی(عضو هیئت مدیره كمیسیون بهداشت و درمان مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو