نسخه آرشیو پخش آرشیو

ترنج آرشیو برنامه ای

دوشنبه 23 مهر 1397 ساعت: 11:00 | مدت: 44 دقیقه

چگونه با زندگی خوابگاهی رو به رو شویم؟
با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، ابراهیمی(كارشناس مجری)، خانم نجفی(گزارشگر)، مهدی سلطانی(رئیس اداره امور خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف) و سیدحسن حسینی(دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف)\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو