نسخه آرشیو پخش آرشیو

مشق شیدایی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت 46 دقیقه

تكریم بازنشستگان نیروهای مسلح
با حضور طالبی(تهیه كننده)، یامین پور(كارشناس مجری)، امیر سرتیپ جانباز دكتر رضا صبوری زاده(سرتیپ بازنشسته و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دفاعی)، سرهنگ محمدصادق محرابی(سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، سرهنگ تورج كریمی(سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش) و سرهنگ سعیدرضا سمیعی(سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو