نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه بیداری آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت 40 دقیقه

ویژه سیزده آبان روز ملی مبارزه با استكبار جهانی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، كوشكی(گوینده)، عبیری(گوینده)، كامران غضنفری(كارشناس مسائل سیاسی و تاریخی)، دكتر هادی ثروتی(كارشناس مسائل سیاسی) و ارتباط تلفنی با سلطانی(گزارشگر مركز ایلام)، نجفی(گزارشگر مركز لرستان)، خانم باغبانی(گزارشگر مركز خوزستان)، خانم زارع(گزارشگر مركز فارس)، صدر(گزارشگر تهران)، لطفی(گزارشگر مركز البرز)، غفاری(گزارشگر مركز استان مركزی)، سعیدی(گزارشگر مركز آذربایجان غربی)، گل شیرازی(گزارشگر مركز اصفهان)، خانم فهیمی نژاد(گزارشگر مركز ایلام)، دكتر سیدحسن رضوی امامی(از دانشجویان خط امام ره در سال 58)، خانم لشگری(گزارشگر مركز سیستان و بلوچستان)، سلیمی(گزارشگر مركز خراسان رضوی)، رشیدی(گزارشگر تهران)، ضرغامی(گزارشگر مركز خراسان شمالی)، سنجری(گزارشگر تهران)، سرتیپ پاسدار احمد نوریان(معاون اجتماعی ناجا)، خانم نقی زاده(گزارشگر مركز قزوین)، خانم عوض پور(گزارشگر مركز كهگیلویه و بویراحمد)، سلمان پور(گزارشگر مركز مازندران)، رضوان(گزارشگر مركز آذربایجان شرقی)، آقائی(گزارشگر مركز یزد)، كریم پور(گزارشگر مركز آبادان) و شبانكاره(گزارشگر مركز بوشهر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو