نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 28 مهر 1397 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

اعتراف رژیم سعودی به مرگ خاشقچی- تاثیرات پیش فروش خودرو در بازار حاشیه ای- تمدید تعلیق ایران از فهرست كشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانكی- بسترسازی در دانشگاه ها برای رسیدن به ایران مطلوب در سال 14444 بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
با حضور موسوی(تهیه كننده)، صادقی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر نبی الله رشنو(كارشناس مسائل منطقه)، مهندس محمدرضا نجفی منش(رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو)، دكتر محمدحسین فرهنگی(عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس)، دكتر علیرضا محرابی(كارشناس مسائل بین الملل) و دكتر مهدی ورسه ای(رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه امیركبیر)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو