نسخه آرشیو پخش آرشیو

دستاورد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 6 آبان 1397 ساعت: 08:30 | مدت: 59 دقیقه

دستاوردهای ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، طبعی(كارشناس مجری)، عماد احمدوند(مدیر كارگروه ترویج ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و ارتباط تلفنی با مهندس حسن مهدی زاده مقدم(مدرس برگزیده مسابقات ملی فناوری نانو كشور، عضو بنیاد ملی نخبگان كشور، مخترع و دارنده مدال جهانی و مبتكر روشهای آموزشی نوین فناوری نانو) و مهندس مسعود بیگلری(مدرس برگزیده كشوری و رتبه اول هشتمین مسابقات ملی نانو استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو