نسخه آرشیو پخش آرشیو

آینه داران بصیرت آرشیو برنامه ای

جمعه 30 شهریور 1397 ساعت: 17:00 | مدت: 49 دقیقه

دستاوردها و كاركردهای اقشار بسیج
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، یامین پور(كارشناس مجری)، خانم تقی ملا(گوینده)، حامد ملك زاده(معاون پژوهشی شورای راهبردی الگوی پیشرفت و مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه)، سپهر آذرشب(مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر تجاری سازی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری) و ارتباط تلفنی با محمد عترت دوست(محقق و پژوهشگر جنگ)، فرشاد عالی(خبرنگار حوزه بسیج)، فرهاد امندی(مسئول بسیج سازندگی استان زنجان)، كامران پارسی نژاد(نویسنده و منتقد ادبی دفاع مقدس) و سردار شكارچی(معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو