نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

جمعه 9 شهریور 1397 ساعت: 11:45 | مدت: 14 دقیقه

ویژه برنامه هفته دولت، عملكرد دولت در حوزه خصوصی سازی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، محمودآبادی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس میرعلی اشرف پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو