نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

بازتاب روز استكبار ستیزی و حضور مردم و سانسور آن توسط رسانه های بیگانه- افزایش چشمگیر قیمت فرآورده های لبنی- وضعیت بازار پول- آثار سوئیفت بر اقتصاد ایران و اثرگذاری آن برتحریم ها- تاثیر تحریم ها بر رشد فناوری نیروهای مسلح\r\n\r\n\r\n
با حضور پرندآور(تهیه كننده)، صادقی(كارشناس مجری)، دكتر علیرضا داوودی(كارشناس مسائل رسانه)، رضا باكری(دبیر انجمن صنایع لبنی)، صادق بشیری(عضو مجمع ملی انجمن حمایت از مصرف كنندگان)، دكتر طهماسب مظاهری(رئیس اسبق بانك مركزی)، دكتر وحید شقاقی(اقتصاددان و رئیس كمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و سردار محمد كوثری(تحلیلگر مسائل سیاسی)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو