نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 6 شهریور 1397 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

ماهیت و ابعاد پیشنهاد 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در فضای برجام
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسنی دخت(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر مؤید حسینی صدر(مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور و نماینده ادوار مجلس) و دكتر مهدی كردی(استاد دانشگاه)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو