نسخه آرشیو پخش آرشیو

گام بلند آرشیو برنامه ای

یکشنبه 4 شهریور 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

گفتگو با استانداران استانهای كشور و بررسی فعالیتها، اقدامات و دستاوردهای دولت در استانهای مختلف كشور
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر مجید خدابخش(استاندار استان آذربایجان شرقی)، دكتر هوشنگ بازوند(استاندار استان كرمانشاه) و دكتر قاسم سلیمانی(استاندار استان ایلام)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو