نسخه آرشیو پخش آرشیو

گزارش ورزشی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت: 16:00 | مدت: 5 ساعت

سایپا-استقلال تهران/نساجی-تراكتورسازی/گل گهر-سپاهان/ذوب آهن-شهر خودرو/پرسپولیس-پیكان\r\n
اذان مغرب: 17:40- موذن: استاد منصوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو