نسخه آرشیو پخش آرشیو

سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت: 11:00 | مدت: 1 ساعت

اذان ظهر به افق تهران: 11:48، پرداختن به حوادث، موضوعات پلیسی و پیگیری مطالبات مردم از پلیس
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو