نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت: 12:05 | مدت: 1 ساعت 40 دقیقه

این برنامه به مقوله سبك زندگی اسلامی و دغدغه ها و نیازهای مردمی توجه ویژه ای دارد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو