نسخه آرشیو پخش آرشیو

سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت: 11:00 | مدت: 1 ساعت

اذان ظهر به افق تهران: 11:48، این برنامه به مقوله سبك زندگی اسلامی و دغدغه ها و نیازهای مردمی توجه ویژه ای دارد
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو