نسخه آرشیو پخش آرشیو

سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت: 11:35 | مدت: 25 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران: 11:48، ویژه تسخیر لانه جاسوسی آمریكا و روز ملی مبارزه با استكبار جهانی و روز دانش آموز
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو