نسخه آرشیو پخش آرشیو

گزارش ورزشی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت: 17:00 | مدت: 3 ساعت

فولاد خوزستان-پرسپولیس(هفته دهم لیگ برتر)
اذان مغرب: 17:25- موذن: استاد رفیعی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو