نسخه آرشیو پخش آرشیو

مبانی فقاهت آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 25 دقیقه 29 ثانیه

درس خارج اصول فقه اجتهاد و تقلید\r\n
حضرت آیت الله حسین مظاهری(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو