نسخه آرشیو پخش آرشیو

یار مهربان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت: 19:30 | مدت: 10 دقیقه

كتاب باغ طوطی(داستان زندگی میثم تمّار نوشته مسلم ناصری)
سید روح الله شجاعی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو