نسخه آرشیو پخش آرشیو

دستهای در هم گره كرده آرشیو برنامه ای

جمعه 8 آذر 1398 ساعت: 12:50 | مدت: 15 دقیقه

اعتراض جهانی به عملكرد رژیم صهیونیستی علیه كودكان غزه- آخرین وضعیت حقوق بشر در فلسطین- موفقیت جبهه مقاومت علیه حملات اسرائیل
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو