نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 24 آبان 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- بریده ای از داستان قاف، برشی از داستانهای بیژن نجدی، خوانش داستانی از ابراهیم حسن بیگی، جستار پول در ازای كلمه
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو