نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 8 آذر 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- نقد فیلم دكتر شیواگو، بریده ای از رمان شاه پیشین، داستانی از سید محمدرضا خردمندان، درسگفتارهای محسن سلیمانی درباره تفاوت های كلاسیك و رمان نوگرا
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو