نسخه آرشیو پخش آرشیو

شفا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت: 13:30 | مدت: 20 دقیقه

طب سنتی و اسلامی- راهكارهای مدیریت افكار علمی\r\n
خانم دكتر مژده پورحسینی(كارشناس) و اكبر طالبی نیا(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو