نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 22 آذر 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- سید وحید سمنانی و شعر انقلاب، خوانش رمان عاشقی به سبك ونگوك، درسگفتارهای منصور هاشمی با موضوع فلسفه و رمان
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو