نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیره پیشوایان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 8 دی 1398 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

تاریخ و سیره امام موسی كاظم علیه السلام- معرفی محمد بن ابی عمیر و ابزنطی\r\n
آیت الله سید احمد خاتمی(كارشناس) و رضا رضایی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو