نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیره پیشوایان(تكرار) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 دی 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 30 دقیقه

تاریخ و سیره امام كاظم علیه السلام- معرفی محمد بن ابی عمیر و ابزنطی
آیت الله سید احمد خاتمی(كارشناس) و رضا رضایی(تهیه كننده)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو